Algemene voorwaarden


Hoffz Interior is geregistreerd onder KvK 66729130
met BTW nummer NL001840475B03

Hoffz Interior | Magazijn 
De Berckt 12 A
5991 PD Baarlo
T: +31 (0) 88 00 33 100

Hoffz Interior | Postadres
Heuvel 2
5991 PM Baarlo
T: +31 (0) 88 00 33 100

info@hoffz.nl
www.hoffz.nl
 

1. DEFINITIES

1.1 Klant: iedere natuurlijke persoon die diensten en producten van Hoffz Interior afneemt.

1.2 Hoffz Interior: Hoffz Interior gevestigd te Baarlo (NL), Kamer van Koophandel 66729130 ("wij," "ons," of "onze").

1.3 Website: ("de Site"): www.hoffz.nl
Hoffz Interior biedt deze site aan als een dienst aan haar klanten. Het geheel van webpagina's, software, diensten en dergelijke verbonden aan de domeinnaam Hoffz Interior en de subdomeinen en alle via de website van Hoffz Interior toegankelijke diensten.

1.4 Product(en) : De interieurartikelen die Hoffz Interior verkoopt en levert.

1.5 Algemene verkoopvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden ("AV").

1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: Alle octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde modellen, auteursrechten, merken, knowhow en alle andere vormen van intellectuele eigendom waar ook ter wereld afdwingbaar.

 
2. 2. TOEPASSELIJKHEID 

Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Hoffz Interior zijn de hierna genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Hoffz Interior behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op elke transactie, is de versie die gepubliceerd is op de datum van de bestelling. Het plaatsen van een bestelling door een klant impliceert bijgevolg de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van deze voorwaarden.


3. UW ACCOUNT & PRIVACY

3.1 Wanneer de klant een bestelling plaatst, dient hij eerst een persoonlijke account aan te maken door zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Een bevestiging van de inschrijving wordt per e-mail naar de klant gestuurd.

3.2 Door de persoonlijke account aan te maken, verzekert de klant zich van de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. De klant dient zijn persoonlijke gegevens bij te werken. Indien er een fout optreedt met betrekking tot het ontvangstadres, kan Hoffz Interior niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet kunnen leveren van de bestelde producten.

3.3 Uw verstrekking van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Voor meer informatie over de bescherming, de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens, evenals de rechten van de klant en de beschikbare opties om zijn privacy te beschermen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

3.4 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant meerderjarig zijn en over zijn volledige handelingsbekwaamheid beschikken om overeenkomsten aan te gaan en in het bezit zijn van een geldige betaalkaart die is uitgegeven door een bank die aanvaardbaar is voor de betalingsprovider van Hoffz Interior.


4. PRODUCTEN

4.1 Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de producten die u online ziet, zo goed mogelijk overeenkomen met de uiteindelijke op bestelling gemaakte stukken. Echter, door de handgemaakte aard van onze producten en de natuurlijke materialen die we gebruiken, komen er kleine variaties in voor. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze variaties, per slot van rekening maakt een vleugje individualiteit een op maat gemaakt stuk net dat tikkeltje unieker.

4.2 Hoffz Interior besteedt de grootste zorg aan de presentatie en beschrijving van de producten om de klant zo goed mogelijk te informeren. Op de Website kunnen echter enkele niet-substantiële fouten voorkomen, die de klant erkent en waarmee hij instemt. Deze fouten zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

 
5. BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van de AV. Een e-mailbevestiging met een samenvatting van de bestelling (producten, prijzen, beschikbaarheid van producten, hoeveelheid etc.) wordt door Hoffz Interior naar de klant gestuurd. Hiervoor aanvaardt de klant formeel het gebruik van e-mail voor het ontvangen van bevestiging van de inhoud van zijn bestelling van de firma Hoffz Interior In ieder geval zijn de facturen beschikbaar in de rubriek 'mijn account'.

 
6. BESCHIKBAARHEID 

6.1 De te koop aangeboden producten zijn deze die beschreven en beschikbaar zijn op de Website, binnen de limiet van de beschikbare productvoorraad. De informatie wordt in real time bijgewerkt. Hoffz Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering van een bestelling wegens uitputting van de voorraad.

6.2 Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken.

6.3 Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.

6.4 Hoffz Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de klant of een derde partij in geval van verwijdering van een product van de Website, en in geval van vervanging of wijziging van enige inhoud die op de Website is gepubliceerd.


7. ORDERWEIGERING 

7.1 Hoffz Interior behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een aanvraag of bestelling te weigeren en een klantenaccount te sluiten.

7.2 Ondanks de inspanningen van Hoffz Interior om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, kan Hoffz Interior genoodzaakt zijn een bestelling te annuleren, zelfs na het verzenden van een bevestiging per e-mail. In dat geval zal de bestelling worden terugbetaald.

7.3 Hoffz Interior behoudt zich het recht voor het aantal bestelde artikelen te beperken. Indien dit het geval is, zal dit aan de klant worden meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling per e-mail.


8. PRIJZEN

8.1 De prijzen zijn op de Website vermeld in Euro's. Prijzen zijn inclusief B.T.W. maar exclusief eventuele douanerechten en andere belastingen. Sommige landen buiten de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan extra kosten (heffingen, belastingen) bij ontvangst, afhankelijk van de wetgeving van hun land. Dergelijke extra kosten worden rechtstreeks door de Klant aan de vervoerder betaald. 

8.2 In het geval dat een artikel een onjuiste prijs vermeldt, hetzij als gevolg van een typografische of andere fout, heeft Hoffz Interior het recht om een dergelijke bestelling die voor de onjuiste prijs is geplaatst, te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling wordt of is verwerkt. Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Hoffz Interior de rekening van afnemer crediteren ter hoogte van de onjuiste prijs.

8.3 De totaal verschuldigde koopprijs wordt bij het plaatsen van de bestelling en bij de bevestiging van de koop/overeenkomst aangegeven.

8.4 Indien u in het bezit bent van een geldige kortingscode, kunt u de code invoeren in het daarvoor bestemde vak op het bestelformulier. De korting is van toepassing op het/de Product(en) en niet op de bezorgkosten.

8.5 Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons.


9. BETALINGSVOORWAARDEN 

Betaling kan geschieden via de op de Website aangegeven methoden via het door onze partner MOLLIE aangeboden beveiligde platform. Voor meer informatie over bescherming, verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de betaling, evenals de rechten van de klant en de beschikbare opties om zijn privacy te beschermen, verwijzen wij u naar Mollies privacybeleid.

 
10. LEVERINGEN 

10.1 De leveringsprijzen die van toepassing zijn op de Bestelling zijn de prijzen die op het moment van de Bestelling worden aangegeven op de Website in de rubriek "Klantenservice > Algemene informatie > retourneren en omruilen".

10.2 De levering geschiedt op het door de klant aangegeven leveringsadres, met dien verstande dat dit het adres moet zijn van de woonplaats van de klant, van een particulier naar keuze of van een rechtspersoon (levering aan zijn bedrijf).

10.3 De klant dient ervoor te zorgen dat hij juiste en volledige informatie over het afleveradres heeft verstrekt. Indien de producten niet op het door de klant aangegeven adres kunnen worden afgeleverd, worden de producten geretourneerd aan Hoffz Interior, dat contact met de klant zal opnemen om op kosten van de klant een andere levering te organiseren. Hoffz Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van de bestelde producten.

10.4 Bestellingen worden maximaal binnen  werkdagen verzonden, gerekend vanaf de datum na de bevestiging van de bestelling. Desalniettemin kan de termijn worden verlengd tot maximaal 10 werkdagen, met name in het hoogseizoen, gezien de aanzienlijke toename van het ordervolume. Hoffz Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering veroorzaakt door een geval van overmacht.
 

11. TERUGZENDING & TERUGBETALING 

11.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product het geleverde product te retourneren. Zonder opgave van reden, op de door Hoffz Interior op de website aangegeven wijze, mits het product niet is gebruikt, onbeschadigd is en (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking zit.

11.2 Het is de klant niet toegestaan het product te ruilen voor een ander product. Indien de klant een ander product wenst te kopen zal de klant een nieuwe bestelling moeten plaatsen op de Website. In het geval bedoeld in het vorige lid zal Hoffz Interior het aankoopbedrag van het product zo spoedig mogelijk terugstorten op de rekening waarmee de bestelling is gedaan, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat Hoffz Interior het geretourneerde product heeft ontvangen, zulks zonder verzendkosten.

11.3 Het retourneren van het product(en) geschiedt op verantwoordelijkheid van de klant en is voor eigen risico. Verzendkosten voor het retourneren van artikelen zijn volledig voor rekening van de klant. Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant. 

Na 14 dagen na ontvangst is de koop definitief.

11.4 Producten die via onze website zijn gekocht kunnen niet worden geretourneerd of geruild in onze brandstore te Roermond (NL).

11.5 Sale artikelen en artikelen waarbij maatwerk geleverd moet worden zoals gestoffeerde meubelen en op maat gemaakte tafels en kasten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 


12. SCHADE 

12.1 Indien er producten van Hoffz Interior beschadigd zijn geraakt tijdens transport of een zichtbaar defect aan een product dan verzoeken wij u dit binnen 24 uur na ontvangst van het pakket aan ons te melden via support@hoffz.nl.

12.2 Alle meldingen dienen het betreffende gebrek inclusief afbeeldingen te vermelden. Bij gebreke hiervan zal de aanvraag niet worden geaccepteerd en is er geen terugzending of omruiling mogelijk.

12.3 Het product dient in de originele verpakking, voorzien van de originele labels, gloednieuw, zonder het te hebben gebruikt of gewassen, te worden geretourneerd aan:

Hoffz Interior
t.a.v. Retouren webshop
De Berckt 12a
5991 PD Baarlo
Nederland

12.4 Een door Hoffz Interior bevestigd zichtbaar gebrek geeft, afhankelijk van de inhoud van de vraag en de aard van het gebrek, aanleiding tot omruiling of terugbetaling of een tegoedbon.


13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Hoffz Interior is niet aansprakelijk voor gebreken, vertraging of enige andere schade veroorzaakt door omstandigheden die Hoffz Interior niet behoefde te voorzien, daaronder begrepen oorlogshandelingen, terrorisme, pandemie, kwaadwillige beschadiging, brand, blokkades, mobilisatie, in- en uitvoerbelemmeringen, politieke onrust, staking, uitsluiting, tekort aan arbeidskrachten of gebrek aan goederen, ongewone natuurverschijnselen etc.

13.2 Hoffz Interior doet geen toezeggingen met betrekking tot enige schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, worm, tijdbom, Trojaanse paarden, cancelbots, logic bomb of enige andere vorm van programmeerroutine die is ontworpen om de functionaliteit of werking van een computer te beschadigen, te vernietigen of anderszins aan te tasten, met inbegrip van overdracht die voortvloeit uit uw download van enige inhoud, software die u gebruikt om de inhoud te downloaden, de website of de server die deze beschikbaar stelt. In dit verband gaat de klant ermee akkoord dat het zijn verantwoordelijkheid is om geschikte antivirus- en beveiligingssoftware op uw computer hardware en andere apparaten te installeren ter bescherming tegen dergelijke bugs, virussen of andere dergelijke schadelijke programmeringsroutines. Onder voorbehoud van de eerste paragraaf van dit artikel, wordt alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen door het gebruik van de Website gedaan op eigen risico van de klant en de klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke inhoud.

13.3 Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's voortvloeiend uit uw gebruik van websites of bronnen van derden.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


14. CADEAUBON VOORWAARDEN

14.1 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor aankopen in de winkel.

14.2 Alle cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na datum van uitgifte.

14.3 Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden tegen alle aankopen.

14.4 Cadeaubonnen kunnen een voucher bedrag hebben vanaf € 10,00
 
14.5 Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contant geld.

14.6 Indien het totaalbedrag van uw bestelling lager is dan de waarde van de cadeaubon, zal het resterende saldo op uw account worden gecrediteerd en worden ingewisseld tegen volgende bestellingen.

14.7 Alle resterende tegoeden die de waarde van uw cadeaubon of winkeltegoed overschrijden, moeten worden betaald middels een pinbetaling, een creditcardbetaling of betaling met contant geld.

14.8 Als u producten retourneert die u met een cadeaubon hebt gekocht, wordt het terugbetaalde saldo als winkeltegoed op uw account bijgeschreven en is dit te verzilveren tegen volgende bestellingen.

14.9 Hoffz Interior is niet verantwoordelijk als een cadeaukaart verloren, gestolen, vernietigd of zonder toestemming gebruikt wordt.

14.10 Hoffz Interior cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden ingewisseld in onze Brandstore te Roermond.
 

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten en ontwerpen van Hoffz Interior en haar producten behoren altijd toe aan Hoffz Interior en zullen altijd eigendom blijven van Hoffz Interior. De klant mag hiervan slechts gebruik maken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoffz Interior.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter die in de statuten van Hoffz Interior als rechter van eerste aanleg is vermeld. Voor aanvullende informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger via support@hoffz.nl

Door een bestelling bij ons te plaatsen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Hoffz Interior.

(Laatst bijgewerkt: Februari 2021)

CONTACT

Wilt u meer informatie over ons of over onze producten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.